Saturday, May 27, 2017

Katerina e lë jashtë dhome, Lupçe i përgjërohet ta fusë

y orë të vetme, pa djemtë në shtëpi, i bën vajzat të reflektojnë shumë e të vendosin se si do i presin ata kur të kthehen.
Ato vendosën që mos t’i lejojnë të flenë në krevat me to. Më keq nga të gjithë e ka pasur Lupçe, i cili si lider duhet të flejë në dhomën e veçantë, dhomë të cilën Katerina e ka mbyllur nga brenda.
Lupçe shtrihet para derës dhe e godet duke thirrur Katerinën që t’i hapë derën.