Thursday, May 25, 2017

Kërkesa e Donës është ligj, Musa i lan këmbët

Vajzat kanë fituar të drejtën që të kërkojnë çdo gjë nga djemtë dhe ata t’ua plotësojnë dëshirat në çdo moment, deri në fund të javës.
Kjo është pasoja e humbjes së lojës së pantonimave nga djemtë.
E ndërsa shumica e djemve si urdhër të parë kanë pasur masazhet, Dona ka një tjetër kërkesë për Musën, t’i lajë këmbët.